# # # A A A

Władze Funduszu

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

Anna Jakubowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tatiana Sokołowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dariusz Szymczak – wyznaczony przez wojewodę wielkopolskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

 


 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu

Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu

Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2017/11/03 13:38