# # # A A A

Władze Funduszu

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

Anna Jakubowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tatiana Sokołowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dariusz Szymczak – wyznaczony przez wojewodę wielkopolskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

 


 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu

Hanna Grunt – Prezes Zarządu

Marek Baumgart – Zastępca Prezesa Zarządu

Marek Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2017/06/28 12:40