# # # A A A

Obwieszczenia

10.01.2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o konsultacjach społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dursban 480 EC.

Informacja o konsultacjach społecznych ZO.0152.2.2018

07.11.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.5.2017.RCh WOPN-ON.6320.10.2017.PW WOPN-ON.6320.13.2017.MD z dnia 06.11.2017 r.

12.06.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.13.2016.KA WOPN-ON.6320.4.2016.RCh z dnia 06.06.17

03.03.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.4.5.10.2016.RCh z 23.02.17

28.02.2017 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o  możliwości zapoznania się z projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Poznaniu

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2018/01/10 15:25