# # # A A A

Inspektor Działu organizacyjno – administracyjnego

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu organizacyjno-administracyjnego – ogłoszenie Nr KD/112/2/2016 – zatrudniona została Pani Urszula Chłystun, zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż Pani Urszula Chłystun posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu organizacyjno-administracyjnego.

 

  Lista kandydatów na stanowisko inspektora WFOŚiGW w Poznaniu KD/112/2/2016
Lp.  Nazwisko i imię, miejsce zamieszkania
 1  Michalak Joanna, Rychwał
 2  Chłystun Urszula, Poznań
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Inspektora Działu organizacyjno-administracyjnego

/umowa o pracę na czas określony/

 

Główne zadania:

 • monitorowanie prasy,
 • bieżąca aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
 • pisanie, redagowanie i publikacja materiałów informacyjnych,
 • organizacja imprez promocyjnych i konferencji prasowych,
 • potwierdzanie zgodności dostaw i usług z umowami i zamówieniami w zakresie prowadzonych spraw w Dziale organizacyjno-administracyjnym;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
 • współpraca z przedstawicielami innych działów w zakresie uzgadniania treści publikowanych tekstów,
 • bieżący kontakt i budowanie relacji z mediami,
 • wspomaganie pracy sekretariatu;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Funduszu;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3-letni staż pracy
 • doświadczenie w kontaktach z mediami;
 • doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych i konferencji prasowych;
 • doświadczenie w obsłudze stron internetowych;
 • umiejętność tworzenia komunikatów prasowych,
 • umiejętność tworzenia /redagowania/ tekstów,
 • prawo jazdy kat. B,

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Predyspozycje:

 • kreatywność, rzetelność i odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę;
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość i łatwość nawiązywania relacji z ludźmi,
 • zdyscyplinowanie;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 listopada 2016 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/2/2016.

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane.
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marek Figaniak 2017/01/24 13:04