# # # A A A

Rejestr zmian

Strona Zmiana Data Autor
zakup i dostawę fabrycznie nowej kamery termowizyjnej wraz z osprzętem i oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2019/03/18 15:41Karolina Iwańska
Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi przygotowania i realizacji poczęstunku cateringowego w ramach konferencji pn. „GMINNY ENERGETYK – skuteczne zarządzanie energią w gminie” w dniu 08.05.2019 r. w Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań.Modyfikacja dokumentu2019/03/18 9:31Marta Jankowska
Świadczenie usługi przygotowania i realizacji poczęstunku cateringowego każdorazowo dla 35 osób podczas 7 szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowanych w 2019 r. w miesiącach: kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu, październiku, listopadzie oraz grudniu.Modyfikacja dokumentu2019/03/15 14:20Marta Jankowska
Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/3/2019Modyfikacja dokumentu2019/03/14 13:28Marta Jankowska
Zakończone-Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie 3 projektów koncepcyjnych wraz z wizualizacjami stoiska oraz na podstawie zaakceptowanej wizualizacji wykonanie projektu graficznego, projektu technicznego i kosztorysu oraz wykonanie, nadzór autorski nad budową stoiska i jego funkcjonowaniem i wyposażeniem podczas targów GreenPower 2019 odbywających się w Poznaniu w dniach 7-9.05.2019 r.Modyfikacja dokumentu2019/03/14 12:31Karolina Iwańska
świadczenie usługi w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2019/03/13 14:58Karolina Iwańska
świadczenie usługi przygotowania i realizacji poczęstunku cateringowego w ramach konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza” – 3.04.2019 r., MTP, Sala Niebieska, Hol WschodniModyfikacja dokumentu2019/03/13 14:15Marta Jankowska
Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi przygotowania i realizacji poczęstunku cateringowego podczas szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, realizowanych w roku 2019.Modyfikacja dokumentu2019/03/12 12:16Marta Jankowska
Zakończona – Usługa dot. wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z dostarczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego na koszt WykonawcyModyfikacja dokumentu2019/03/11 14:46Marta Wasilewska
Zakończone – świadczenie usługi informatycznej wspierającej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2019/03/11 14:46Marta Wasilewska
ZAKOŃCZONE – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi przygotowania i realizacji poczęstunku cateringowego w ramach konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza” – 3.04.2019 r., MTP, Sala Zielona, Hol WschodniModyfikacja dokumentu2019/03/08 13:58Marta Jankowska
Władze FunduszuModyfikacja dokumentu2019/02/27 12:43Marta Jankowska
Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi informatycznej wspierającej WFOŚiGW w PoznaniuModyfikacja dokumentu2019/02/22 15:22Karolina Iwańska
Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na zakup fabrycznie nowej 1 kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem do sporządzania raportów termowizyjnych na 7 stanowisk komputerowych oraz przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia z zakresu wykonywania badań i ekspertyz termowizyjnych budynków, lokali mieszkalnych oraz obiektów budowlanych.Modyfikacja dokumentu2019/02/22 14:44Marta Jankowska
USŁUGA SPOŁECZNA-Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2019/02/22 8:19Marta Wasilewska
Inspektor Działu Kontroli Przedsięwzięć KD/112/8/2018Modyfikacja dokumentu2019/02/20 13:16Marta Jankowska
Specjalista kontroli zarządczej KD/112/1/2019Modyfikacja dokumentu2019/02/20 12:58Marta Jankowska
Inspektor kontroli zarządczej KD/112/4/2019Modyfikacja dokumentu2019/02/15 15:20Karolina Iwańska
ArchiwalneModyfikacja dokumentu2019/02/14 8:05Marek Figaniak
o wartości powyżej 30 000 euroModyfikacja dokumentu2019/02/13 14:59Karolina Iwańska
Zakończone – Świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2019 roku w dziedzinie medycyny pracyModyfikacja dokumentu2019/02/13 14:54Karolina Iwańska
Zakończone – Usługa dot. obsługi graficznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2019 r.Modyfikacja dokumentu2019/02/13 14:54Karolina Iwańska
Zakończone_Przetarg nieograniczony na : Dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2019/02/13 14:50Karolina Iwańska
Zakończone_Usługa społeczna : Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2019/02/13 14:49Karolina Iwańska
Zakończone – Usługa społeczna – Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków GminnychModyfikacja dokumentu2019/02/13 14:48Karolina Iwańska
Zakończone – Usługa społeczna – Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych – Powtórzenie KoninModyfikacja dokumentu2019/02/13 14:47Karolina Iwańska
Zakończone-USŁUGA SPOŁECZNA-Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2019/02/13 14:46Karolina Iwańska
Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/2/2019Modyfikacja dokumentu2019/02/13 12:49Karolina Iwańska
Inspektor Działu Monitoringu Umów KD/112/9/2018Modyfikacja dokumentu2019/01/24 10:36Marta Jankowska
Zakończone – Zakup wraz z dostawą papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2019/01/15 8:48Marta Wasilewska
Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi najmu 5 sztuk samochodów osobowych fabrycznie nowych na okres 36 miesięcy na potrzeby WFOŚiGW w PoznaniuModyfikacja dokumentu2019/01/11 13:33Karolina Iwańska
Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/6/2018Modyfikacja dokumentu2019/01/07 9:18Marta Jankowska
STARSZY(A) KSIĘGOWY(A) W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM KD/112/5/2018Modyfikacja dokumentu2019/01/07 9:18Marta Jankowska
Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/3/2018Modyfikacja dokumentu2019/01/07 9:18Marta Jankowska
Zakończone – Zakup wraz z dostawą tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X734de dla Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2018/12/31 12:39Marta Wasilewska
Zakończone – Usługa polegającą na organizacji spotkania podsumowującego działalność Funduszu w roku 2018 i przygotowaniu poczęstunku dla pracowników, Zarządu oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poza siedzibą WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w godz. 15.30-19.00 dla 85 osóbModyfikacja dokumentu2018/12/21 10:41Marta Wasilewska
Zakończone – Dzierżawa 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2018/12/21 10:37Marta Wasilewska
Plan postępowań o udzielenie zamówieńModyfikacja dokumentu2018/12/20 10:47Marta Wasilewska
Archiwalne-Wartość szacunkowaModyfikacja dokumentu2018/12/13 13:35Marek Figaniak
Szacowanie wartości zamówieniaModyfikacja dokumentu2018/12/13 13:30Karolina Iwańska
Zakończone – Usługa dot. wykonania, wydruku i zakupu 1 szt. rollup-u dla Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2018/12/11 13:57Marta Wasilewska
Zakończone – Dostawa dostępu do korzystania z systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami.Modyfikacja dokumentu2018/12/11 13:55Marta Wasilewska
Zakończone – Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za lata 2018-2021Modyfikacja dokumentu2018/12/05 10:47Marta Wasilewska
Na rok 2018Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:37Marta Jankowska
Na rok 2019Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:35Marta Jankowska
Na rok 2017Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:33Marta Jankowska
na rok 2016Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:32Marta Jankowska
na rok 2015Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:32Marta Jankowska
na rok 2014Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:31Marta Jankowska
na rok 2013Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:31Marta Jankowska
na rok 2012Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:31Marta Jankowska
na rok 2011Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:30Marta Jankowska
na rok 2010Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:30Marta Jankowska
na rok 2009Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:29Marta Jankowska
na rok 2008Modyfikacja dokumentu2018/11/14 12:29Marta Jankowska
Zakończone – Świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez VoIP dla WFOŚiGW w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2018/10/30 14:59Marta Wasilewska
Zakończone – Zakup pakietu rocznego odnowienia subskrypcji dla klastra 2 urządzeń Fortigate 100EModyfikacja dokumentu2018/10/30 14:57Marta Wasilewska
Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi przygotowania i realizacji poczęstunku cateringowego w dniu 24.10.2018 r. przy ul. Głogowskiej 14 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (w pawilonie nr 15 na poziomie 1) na Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, który odbywa się podczas trwania targów POL-ECO SYSTEM 2018Modyfikacja dokumentu2018/10/10 13:59Marta Wasilewska
Zakonczone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych WFOŚiGW w Poznaniu za lata 2018-2021 oraz sporządzenie z każdego badania sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowegoModyfikacja dokumentu2018/10/10 13:58Marta Wasilewska
Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków GminnychModyfikacja dokumentu2018/10/10 13:58Marta Wasilewska
archiwalneModyfikacja dokumentu2018/10/10 13:45Marta Wasilewska
Zakończone – Opracowanie graficzne oraz druk kalendarzy na rok 2019 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na koszt WykonawcyModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:42Marta Wasilewska
Zakończone- Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.Modyfikacja dokumentu2018/09/24 15:41Marta Wasilewska
ZAKOŃCZONE – Sukcesywna dostawa oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby WFOŚiGW w PoznaniuModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:40Marta Wasilewska
Zakup wraz z dostawą projektora multimedialnego i wskaźnika elektronicznego do siedziby WFOŚIGW w Poznaniu- ZakończoneModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:27Marta Wasilewska
Zakończone-Dostawa artykułów biurowych na potrzeby biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:27Marta Wasilewska
Zakończone-Obsługa cateringowa podczas konferencji w dniu 27.10.2017 r. w Ratuszu w Lesznie przy ul. Rynek 1 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:25Marta Wasilewska
ZAKOŃCZONE – Świadczenie usługi: przygotowanie i realizacja poczęstunku cateringowego w dniu 22.03.2018 r podczas konferencji w budynku Ratusza w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2018/09/24 15:25Marta Wasilewska
Usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby spotkania w ramach jednodniowej Konferencji pn. „Doradztwo energetyczne – wsparcie dla niskoemisyjnej gospodarki” w dniu 25.04.2017 r., w Poznaniu.-ZakończoneModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:24Marta Wasilewska
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-II-ZakończoneModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:23Marta Wasilewska
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- ZakończoneModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:22Marta Wasilewska
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby biura WFOŚiGW w Poznaniu-ZakończoneModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:22Marta Wasilewska
Zakończone-Świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby spotkania w ramach jednodniowej Konferencji regionalnej pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia” w dniu 12.12.2017 r., w KaliszuModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:22Marta Wasilewska
Zakończone-Przygotowanie i realizacja poczęstunku cateringowego w dniu 01.02.2018 r. w Centrum Konferencyjnym Inwest Park Sp. z o.o. w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Modyfikacja dokumentu2018/09/24 15:21Marta Wasilewska
Zakończone „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.”(od 01.03.2018 do 28.02.2019r)Modyfikacja dokumentu2018/09/24 15:20Marta Wasilewska
ZAKOŃCZONE – Świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby szkolenia pilotażowego „Gminny Energetyk” dla pracowników urzędów gmin w dniu 15.03.2018 r. w Poznaniu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuModyfikacja dokumentu2018/09/24 15:20Marta Wasilewska
Zamówienia PubliczneModyfikacja dokumentu2018/09/24 12:59Karolina Iwańska
Zasady udzielania i umarzania pożyczekModyfikacja dokumentu2018/09/19 9:03Marta Jankowska
Na rok 2019Modyfikacja dokumentu2018/07/12 9:03Marta Jankowska
Dostęp do informacji publicznejModyfikacja dokumentu2018/06/21 11:13Karolina Iwańska
Na rok 2018Modyfikacja dokumentu2018/05/08 8:16Marta Jankowska
ObwieszczeniaModyfikacja dokumentu2018/05/02 9:52Karolina Iwańska
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW ZA ROK 2017Modyfikacja dokumentu2018/04/18 9:41Marta Jankowska
Regulamin organizacyjny BiuraModyfikacja dokumentu2018/02/07 14:38Karolina Iwańska
Struktura organizacyjnaModyfikacja dokumentu2018/02/07 14:34Karolina Iwańska
Podstawa prawnaModyfikacja dokumentu2018/01/16 13:02Karolina Iwańska
Regulamin udzielania zamówień publicznychModyfikacja dokumentu2017/11/07 13:49Karolina Iwańska
na rok 2017Modyfikacja dokumentu2017/10/03 13:00Marek Figaniak
Na rok 2018Modyfikacja dokumentu2017/07/31 14:06Marek Figaniak
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WFOŚIGW ZA ROK 2016Modyfikacja dokumentu2017/04/07 9:26Marek Figaniak
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW za rok 2015Modyfikacja dokumentu2017/04/07 9:26Marek Figaniak
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW za rok 2014Modyfikacja dokumentu2017/04/07 9:26Marek Figaniak
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW za rok 2013Modyfikacja dokumentu2017/04/07 9:26Marek Figaniak
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW za rok 2012Modyfikacja dokumentu2017/04/07 9:25Marek Figaniak
Redakcja BiuletynuModyfikacja dokumentu2017/02/28 14:16Marek Figaniak
Polityka prywatnościModyfikacja dokumentu2017/02/03 13:21pozitive
StartModyfikacja dokumentu2017/02/03 13:03pozitive
Na rok 2017Modyfikacja dokumentu2017/01/27 12:25Marek Figaniak
o wartości poniżej 30 000 euroModyfikacja dokumentu2017/01/24 13:00Marek Figaniak
na rok 2009Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2010Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2011Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2012Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2013Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2014Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2015Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2016Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:42Marek Figaniak
na rok 2009Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:41Marek Figaniak
na rok 2010Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:41Marek Figaniak
na rok 2011Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:41Marek Figaniak
na rok 2012Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:40Marek Figaniak
na rok 2013Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:40Marek Figaniak
na rok 2014Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:40Marek Figaniak
na rok 2015Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:40Marek Figaniak
na rok 2016Modyfikacja dokumentu2017/01/24 12:40Marek Figaniak
Elektroniczna Skrzynka PodawczaModyfikacja dokumentu2017/01/23 13:42Marek Figaniak
Dane teleadresoweModyfikacja dokumentu2017/01/23 13:36Marek Figaniak
Strategia działaniaModyfikacja dokumentu2017/01/23 13:36Marek Figaniak
Dostęp do informacji publicznychModyfikacja dokumentu2016/12/23 11:44pozitive
OgłoszeniaModyfikacja dokumentu2016/12/23 11:44pozitive
SprawozdaniaModyfikacja dokumentu2016/12/23 11:44pozitive
RegulaminyModyfikacja dokumentu2016/12/23 11:43pozitive
Zasady działalnościModyfikacja dokumentu2016/12/23 11:43pozitive
Informacje o FunduszuModyfikacja dokumentu2016/12/23 11:42pozitive
Oferty pracyModyfikacja dokumentu2016/12/22 13:01pozitive
Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGWModyfikacja dokumentu2016/12/22 12:58pozitive
Kontrole zewnętrzneModyfikacja dokumentu2016/12/22 12:58pozitive
Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGWModyfikacja dokumentu2016/12/22 12:58pozitive
KontaktModyfikacja dokumentu2016/12/21 15:55pozitive
Mapa serwisuModyfikacja dokumentu2016/12/21 15:45pozitive
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2016/12/21 15:45pozitive
Instrukcja korzystania z BIPModyfikacja dokumentu2016/12/21 15:44pozitive
Kontrole Najwyższej Izby KontroliModyfikacja dokumentu2016/12/14 12:13Marek Figaniak
Kontrole innych instytucjiModyfikacja dokumentu2016/12/07 16:17pozitive
Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW za rok 2011Modyfikacja dokumentu2016/12/07 15:33pozitive
ArchiwumModyfikacja dokumentu2016/11/18 13:03pozitive
AktualneModyfikacja dokumentu2016/11/18 13:03pozitive