# # # A A A

Podstawa prawna

Przepisy prawne regulujące zasady funkcjonowania WFOŚiGW w Poznaniu:

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 519 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479)
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.)
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 ze zm.)
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1987 ze zm.)
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 2134 ze zm.)
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1808 ze zm.)
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1764  ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2386) zmienione Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020r., poz.771).

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/05/28 12:04