1

Władze funduszu

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu


Aleksandra Świderska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zofia Szalczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dariusz Szymczak – wyznaczony przez   Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu


Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu
Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu