# # # # A A A

Archiwum

04.04.2018 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje:

Na terenie całego województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

10.01.2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o konsultacjach społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dursban 480 EC.

Informacja o konsultacjach społecznych ZO.0152.2.2018

07.11.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.5.2017.RCh WOPN-ON.6320.10.2017.PW WOPN-ON.6320.13.2017.MD z dnia 06.11.2017 r.

12.06.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.13.2016.KA WOPN-ON.6320.4.2016.RCh z dnia 06.06.17

03.03.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o sporządzeniu projektów zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.4.5.10.2016.RCh z 23.02.17

28.02.2017 r.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o  możliwości zapoznania się z projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Poznaniu

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2021/04/27 9:34