Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze KS.111.11.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, ogłoszenie Nr KS.111.11.2022.AME – zatrudniona została p. Paulina Andrzejewska, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie

Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów, posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze , nr referencyjny KS.111.11.2022.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Andrzejewska Paulina Poznań
2 Balcerzak Danuta Wiry
3 Skowrońska Bernadetta Gizałki

 


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze

(2 osoby na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym osobom oraz podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Przygotowanie korespondencji wychodzącej w formie elektronicznej i papierowej,
 • Pomoc wnioskodawcom w wypełnianiu wniosków i korekt,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
 • Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 lipca 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.11.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
08.08.2022 12:56 Karolina Piotrowska ---
08.08.2022 12:55 Karolina Piotrowska ---
25.07.2022 11:07 Justyna Zwolińska ---
25.07.2022 11:07 Justyna Zwolińska ---
25.07.2022 11:06 Justyna Zwolińska ---
25.07.2022 11:06 Justyna Zwolińska ---
25.07.2022 11:06 Justyna Zwolińska ---
25.07.2022 11:05 Justyna Zwolińska ---
25.07.2022 11:04 Justyna Zwolińska ---
06.07.2022 13:18 Karolina Iwańska ---
30.06.2022 13:10 Justyna Zwolińska ---