Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze KS.111.3.2024.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, ogłoszenie Nr KS.111.3.2024.AME zatrudniono:

Pana Karola Małolepszy, zam. Tarnowo Podgórne

Panią Magdalenę Wojcieszak, zam. Poznań

Pana Waldemara Gaczyńskiego, zam. Poznań

Uzasadnienie

Kandydaci uzyskali najwyższą ilość punktów w procesie rekrutacji, posiadają wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, nr referencyjny KS.111.3.2024.AME

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Janiak Weronika Poznań
2 Bukowicz Marta Swarzędz
3 Stasiak Milena Poznań
4 Kotłowska Agnieszka Poznań
5 Żambo Alicja Poznań
6 Wojcieszak Magdalena Poznań
7 Mikołajczak Monika Poznań
8 Iwanicka Agnieszka Poznań
9 Bakalarska Teresa Poznań
10 Krajczyński Michał Luboń
11 Balcerzak Danuta Wiry
12 Małolepszy Karol Tarnowo Podgórne
13 Dudek Olga Poznań
14 Kowalczykiewicz Joanna Suchy Las
15 Aleksandrowicz Aleksandra Poznań
16 Urbaniak Katarzyna Poznań
17 Gruszka Magdalena Poznań
18 Zygmunt Aneta Poznań
19 Szajek Mateusz Luboń
20 Ostrowski Piotr Poznań
21 Gromek Joanna Poznań
22 Gaczyński Waldemar Poznań
23 Świrska Klaudia Poznań
24 Piniecki Michał Poznań
25 Rajewska Magdalena Kostrzyn

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze

(3 osoby – umowa na czas określony na czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym osobom oraz podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • Przygotowanie korespondencji wychodzącej w formie elektronicznej i papierowej,
 • Pomoc wnioskodawcom w wypełnianiu wniosków i korekt,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki
 • Znajomość Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności MS Excel
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Doskonała organizacja pracy
 • Radzenie sobie w pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 marca 2024 roku

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 1. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.3.2024.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
07.06.2024 15:03 Justyna Zwolińska ---
07.06.2024 15:02 Justyna Zwolińska ---
26.03.2024 19:03 Justyna Zwolińska ---
12.03.2024 8:14 Karolina Piotrowska ---
08.03.2024 14:27 Karolina Piotrowska ---