Młodszy inspektor w Dziale Monitoringu Umów KS.111.7.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor w Dziale Monitoringu Umów, ogłoszenie Nr KS.111.7.2022.AME – zatrudniona została p. Justyna Grzymisławska, miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie

 

Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów, posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor w Dziale Monitoringu Umów , nr referencyjny KS.111.7.2022.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Leonarska Lidia Karolina Poznań
2 Bułkowska Hanna Poznań
3 Najder Adam Sulechów
4 Korcz Elżbieta Kórnik
5 Miśko Katarzyna Poznań
6 Grzymisławska Justyna Poznań

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor w Dziale Monitoringu Umów

Główne zadania:

 • Prowadzenie magazynu działowego,
 • Klasyfikacja zawartych umów oraz prawnych zabezpieczeń umów,
 • Prowadzenie rejestrów w powyższym zakresie,
 • Przygotowywanie dokumentacji do wygaszania umów o udzielenie pomocy finansowej wraz z archiwizacją dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu zadań,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office (w szczególności Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,
 • Mile widziane wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 czerwca 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega)

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.7.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.