Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. rozliczeń programów finansowanych ze środków zewnętrznych KS.111.4.2024.AME

Informacja o wynikach naboru
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. rozliczeń programów finansowanych ze środków zewnętrznych, ogłoszenie Nr KS.111.4.2024.AME zatrudniono Panią Monikę Chabowską, zam. Poznań.

Uzasadnienie

Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów w procesie rekrutacji, posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. rozliczeń programów finansowanych ze środków zewnętrznych, nr referencyjny KS.111.4.2024.AME

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Janiak Weronika Poznań
2 Bartkowiak Patryk Siedlemin
3 Florek Jolanta Poznań
4 Wasiak Tomasz Poznań
5 Żambo Alicja Poznań
6 Kotłowska Agnieszka Poznań
7 Pomian Ewa Poznań
8 Kapla Konrad Damian Poznań
9 Szulczyk Elżbieta Poznań
10 Bruscia Nadia Poznań
11 Salak Magdalena Poznań
12 Pokrywka Agnieszka Siedlec
13 Dziubina Joanna Poznań
14 Brzezińska Elżbieta Gądki
15 Aleksandrowicz Aleksandra Poznań
16 Urbaniak Katarzyna Poznań
17 Kościołowicz Angelika Poznań
18 Zygmunt Aneta Poznań
19 Gaczyński Waldemar Poznań
20 Michałowicz Tomasz Poznań
21 Ziętek Weronika Komorniki
22 Buchert Magdalena Stęszew
23 Rajewska Magdalena Kostrzyn
24 Sołtysińska Aleksandra Poznań
25 Chabowska Monika Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. rozliczeń programów finansowanych ze środków zewnętrznych

(1 osoba – umowa o pracę)

Główne zadania:

 1. Prowadzenie rozliczeń finansowych programów realizowanych ze środków zewnętrznych zgodnie z zawartymi umowami, w tym m.in.:
 • Sporządzanie wniosków o udostępnienie środków finansowych;
 • Sporządzanie wniosków o wypłatę środków;
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji umów,
 • Sporządzanie i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego dyspozycji wypłat;
 1. Opracowanie zestawień w zakresie realizowanych zadań ze środków zewnętrznych;
 2. Koordynowanie zmian umów zawieranych przez WFOŚiGW w Poznaniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Bieżące monitorowanie wykonania zawartych umów, zgłaszanie potrzeby zmiany zapisów, dbanie o terminową realizację zobowiązań wynikających z zapisów realizowanych umów.
 4. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie wspólnie realizowanych programów, opracowywania materiałów, informacji i opinii.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office (w szczególności znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym);
 • Umiejętność interpretowania zapisów umowy;
 • Znajomość Ustaw: Prawo ochrony środowiska oraz o finansach publicznych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność i dokładność;
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania.

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia, bankowość, prawno-ekonomiczne).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy (księgowość, administracja publiczna)

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwę miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 marca 2024 roku

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 1. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.4.2024.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
28.06.2024 12:59 Justyna Zwolińska ---
07.06.2024 15:05 Justyna Zwolińska ---
07.06.2024 15:05 Justyna Zwolińska ---
27.03.2024 13:33 Justyna Zwolińska ---
08.03.2024 13:30 Karolina Piotrowska ---
08.03.2024 13:24 Karolina Piotrowska ---