Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze KS.111.7.2024.AME

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

 

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze

(2 osoby – umowa na czas określony na czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym osobom oraz podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • Przygotowanie korespondencji wychodzącej w formie elektronicznej i papierowej,
 • Pomoc wnioskodawcom w wypełnianiu wniosków i korekt,
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki
 • Znajomość Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności MS Excel
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Doskonała organizacja pracy
 • Radzenie sobie w pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 czerwca 2024 roku

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.7.2024.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
24.05.2024 14:46 Justyna Zwolińska ---
24.05.2024 14:44 Justyna Zwolińska ---