# # # # A A A

Inspektor Działu Kontroli Przedsięwzięć KD/112/8/2018

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu Kontroli Przedsięwzięć – ogłoszenie Nr KD/112/8/2018 – zatrudniona została pani Paulina Palicka, zamieszkała w Szczecinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pani Paulina Palicka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Kontroli Przedsięwzięć.
Lista kandydatów na stanowisko:

Inspektor Działu Kontroli Przedsięwzięć, nr referencyjny KD/112/8/2018

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Waszak Daniel Poznań
2 Baryluk Barbara Ząbkowice Śląskie
3 Palicka Paulina Szczecin

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko

Inspektor Działu Kontroli Przedsięwzięć

 

Główne zadania:

 • Prowadzenie kontroli projektów w zakresie wykonywanym przez Dział Kontroli Przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu rzeczowej realizacji projektu,
 • Przygotowywanie protokołów z kontroli, informacji pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych,
 • Kontrola przedrealizacyjna zadań planowanych do dofinansowania,
 • Prowadzenie rejestrów kontroli,
 • Prowadzenie rejestru wydanych zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich realizacji,
 • Współpraca z innymi działami w sprawach związanych z zadaniami realizowanymi przez Dział Kontroli Przedsięwzięć,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych Działowi.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska,
 • Znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania funduszy pomocowych, a także przepisów w zakresie: budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej,
 • Prawo jazdy,
 • Dyspozycyjność (praca na terenie województwa wielkopolskiego),
 • Dokładność, komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Biegła znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office),
 • Dobra organizacja pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków publicznych,
 • Posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej (sieci, instalacje, urządzenia sanitarne),
 • Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru),
 • Posiadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej,
 • Obsługa programów kosztorysowych (znajomość kosztorysowania).

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i List motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 grudnia 2018 roku na adres:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

 

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/8/2018.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

 

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/02/20 13:16