# # # # A A A

Inspektor Działu Monitoringu Umów KD/112/9/2018

 

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu Monitoringu Umów – ogłoszenie Nr KD/112/9/2018 – zatrudniona została pani Marta Lisek (miejsce zamieszkania Potasze).

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż pani Marta Lisek posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Monitoringu Umów.

 

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Inspektor Działu Monitoringu Umów, nr referencyjny KD/112/9/2018

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Stępczyński  Radosław Poznań
2 Lisek Marta Potasze
3 Łykowska-Horożaniecka Justyna Mogilno
4 Kosmowska Małgorzata Poznań
5 Baryluk Barbara Ząbkowice Śląskie

 

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko: 

Inspektor Działu Monitoringu Umów 

(umowa na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 

Główne zadania:

 • prowadzenie monitoringu umów o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zgodności
  z zapisami umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna rozliczeń dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz,
 • przygotowanie dokumentacji do zmiany umów o udzielenie pomocy finansowej wraz
  z przygotowywaniem aneksów do umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • weryfikacja osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • przygotowywanie dokumentacji do wygaszania umów o udzielenie pomocy finansowej wraz z archiwizacją dokumentacji,
 • opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki ekonomiczne lub ścisłe,
 • min. 3-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, analiz finansowych, ochrony środowiska, pomocy publicznej,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excel.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 stycznia 2019 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/9/2018.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,
 • Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/04/12 10:40