# # # # A A A

Młodszy inspektor / Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/3/2020 – ZMIANA OGŁOSZENIA

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor / Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, ogłoszenie Nr KD/112/3/2020 – zatrudnione zostały następujące osoby:

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Wojciechowski Mateusz Nekla
2 Prymerska Agnieszka Blizanów
3 Waszak Daniel Poznań
4 Mroskowiak Daria Poznań

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci uzyskali maksymalną ilość punktów. Posiadają odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor / Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych, nr referencyjny KD/112/3/2020

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kamińska Weronika Jastarnia
2 Komar Zbigniew Poznań
3 Kubis Dominika Poznań
4 Mroskowiak Daria Poznań
5 Prymerska Agnieszka Blizanów
6 Przespolewski Patryk Poznań
7 Stawna-Ciszewska Martyna Wągrowiec
8 Szumińska Hanna Poznań
9 Waszak Daniel Poznań
10 Wojciechowski Mateusz Nekla
11 Wysocka Justyna Poznań

 

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych

WFOŚiGW w Poznaniu informuje, że zmianie uległa nazwa stanowiska oraz okres złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Ogłoszenie po zmianie

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Młodszy inspektor / Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (5 etatów)

(umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

 Główne zadania:

– Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,

– Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,

– Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,

– Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,

– Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,

– Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,

– Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,

– Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,

– Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,

– Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe,

– Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,

– Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,

– Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,

– Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Wymagane dokumenty:

  • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
    „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 lutego 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/3/2020.

Dodatkowe informacje:

  • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
  • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

 


Ogłoszenie przed zmianą

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych (5 etatów)
(umowa o pracę na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

Główne zadania:
– Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,
– Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,
– Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,
– Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,
– Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
– Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,
– Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,
– Weryfikacja możliwości ustanowienia proponowanych zabezpieczeń umów,
– Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz aneksów do umów, dotyczących przyznania pomocy finansowej,
– Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przedsięwzięć planowanych do dofinansowania

Wymagania niezbędne:
– Wykształcenie wyższe,
– Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,
– Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
– Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
– Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Wymagane dokumenty:
 CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 lutego 2020 roku na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/3/2020.

Dodatkowe informacje:
 dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Piotrowska 2020/07/02 12:25