# # # # A A A

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych KD/112/6/2018

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych – ogłoszenie Nr KD/112/6/2018 – zatrudniona została Pani Malwina Nowak, zamieszkała w Kościanie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż Pani Malwina Nowak posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Inspektora Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

 


 

Lista kandydatów na stanowisko:

 Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych WFOŚiGW w Poznaniu KD/112/6/2018

Lp. Nazwisko i imię, miejsce zamieszkania
1 Czerniak Izabela, Wolsztyn
2 Grzebyta Katarzyna, Murowana Goślina
3 Margan Krystian, Kostrzyn
4 Mroskowiak Daria, Krzycko Małe
5 Nowak Malwina, Kościan
6 Pasek Monika, Poznań
7 Pawlak Ewa, Gniezno
8 Przebieracz Joanna, Golina
9 Stołecki Daniel, Gniezno
10 Wilińska Adriana, Poznań

 

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

 

Inspektor Działu Przedsięwzięć Inwestycyjnych

(umowa na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 

Główne zadania:

-Udzielanie informacji podmiotom / osobom fizycznym ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach programów priorytetowych oraz pozostałych naborów WFOŚiGW w Poznaniu,

– Udzielanie informacji telefonicznych oraz przez inne media nt. programów WFOŚiGW w Poznaniu,

– Obsługa generatora wniosków, praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznych,

– Pomoc beneficjentom przy składaniu wniosków,

– Prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów,

– Ocena formalna i merytoryczna wniosków o pomoc finansową,

– Przygotowywanie informacji i analiza dokumentów niezbędnych do podjęcia przez Zarząd decyzji o zaplanowaniu pomocy finansowej w tym list złożonych wniosków oraz ich bieżąca aktualizacja,

 

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie min. średnie

– Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki, pomocy publicznej, zamówień publicznych,

– Znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,

– Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B,

– Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych,

– Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności Excell,

– Dyspozycyjność – praca w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu oraz częste wyjazdy na terenie województwa,

– Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagane dokumenty:

– CV i List motywacyjny;

– Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 września 2018 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/6/2018.

 

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

– Proces rekrutacyjny będzie obejmował następujące etapy:

1.     Etap: test z wiedzy dotyczącej programów realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu oraz wspólnych programów realizowanych z NFOŚiGW oraz test ze znajomości ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

2.     Etap: rozmowa kwalifikacyjna

– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,

– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/01/07 9:18