# # # # A A A

Młodszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym – KS/111/14/2020

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym, ogłoszenie Nr KS/111/14/2020 – zatrudniony został Pan Wieczorek Artur, miejsce zamieszkania Poznań.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

————————————————————————————————————————————————————————————

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym, nr referencyjny KS/111/14/2020

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Błaszczyk Klaudia Poznań
2 Borowczak Anna Tarnowo Podgórne
3 Chmielak Bartosz Poznań
4 Cukrowska Anna Środa Wlkp.
5 Danowska Iwona Poznań
6 Dudziak Paulina Poznań
7 Grabowska Katarzyna Poznań
8 Gresser Małgorzata Poznań
9 Grzymisławska Justyna Poznań
10 Hajtner Patrycja Nowy Tomyśl
11 Hadaś Anna Plewiska
12 Jarzyńska Justyna Poznań
13 Koczorowska Dagmara Poznań
14 Krysztofiak Kamil Plewiska
15 Krzemień Weronika Poznań
16 Marer Grzegorz Gniezno
17 Preuss-Zielezińska Joanna Poznań
18 Struszczyk Zbigniew Poznań
19 Torzyńska Amelia Poznań
20 Waberska Martyna Poznań
21 Walczak Karolina Poznań
22 Walicht Małgorzata Strykowo
23 Waliszewska Anna Golęczewo
24 Walorczyk Anna Poznań
25 Wicher Sylwia Poznań
26 Wieczorek Artur Poznań
27 Wieczorek Małgorzata Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowiska:

Młodszy inspektor w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

Główne zadania:

 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Biura WFOŚiGW w Poznaniu, wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie.

 • Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej WFOŚiGW w Poznaniu, w tym skrzynki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 • Przekazywanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne po dekretacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 • Przygotowanie dokumentów do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 • Obsługa urządzeń biurowych.

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 • Umiejętność analitycznego myślenia.

 • Samodzielność.

 • Umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 sierpnia 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/14/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;

 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;

 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
uchlystun 2020/12/02 14:25