# # # # A A A

SPECJALISTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNO-FINANSOWYM (INFORMATYK)- KS/111/12/2020 – ZMIANA OGŁOSZENIA

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Finansowym (informatyk), ogłoszenie Nr KS/111/12/2020 – zatrudniony został pan Maciej Kitajczuk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

specjalista w Wydziale Organizacyjno-Finansowym (informatyk), nr referencyjny KS/111/12/2020

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Kitajczuk Maciej Poznań

 

Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o naborze na stanowisko: Specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

WFOŚiGW w Poznaniu informuje, że zmianie uległa nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy oraz okres złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Ogłoszenie po zmianie:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Finansowym (informatyk)

/umowa o pracę – od ½ etatu do pełnego etatu – do negocjacji/

Główne zadania:

 • budowa i rozwój aplikacji wspomagających obsługę zadań realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu,
 • zapewnianie profesjonalnego i kompleksowego wsparcia informatycznego pracownikom firmy,
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i utrzymywanie w stałej sprawności infrastruktury IT, a także jej optymalizacja i rozwój,
 • administrowanie serwerami i usługami,
 • automatyzacja procesów, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów w obszarze IT,
 • nadzór nad licencjami i oprogramowaniem, instalacja i parametryzacja wdrażanego oprogramowania,
 • opracowanie oraz realizacja strategii rozwoju firmy w zakresie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych,
 • szkolenie użytkowników programów IT, odpowiadanie na różnego rodzaju zapytania
 • dbanie o bezpieczeństwo firmowych danych.

Wymagania niezbędne:

 • wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z językiem programowania PHP (w podejściu obiektowym i strukturalnym),
 • znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) oraz języka SQL,
 • znajomość technologii internetowych HTML, CSS, JavaScript oraz umiejętność pracy z frameworkiem Bootstrap,
 • znajomość REST API,
 • znajomość systemu kontroli wersji (Git),
 • doświadczenie w administracji serwerem IIS,
 • doświadczenie w pracy z SQL Server Reporting Services,
 • szeroko pojęta znajomość aplikacji usługi Microsoft 365,
 • znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Microsoft,
 • znajomość sieci LAN i WAN,
 • biegła znajomość pakietu biurowego MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 lipca 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul.Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/12/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Ogłoszenie przed zmianą:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

specjalisty w Wydziale Organizacyjno-Finansowym /umowa o pracę – ½ etatu/

Główne zadania:

 • budowa i rozwój aplikacji wspomagających obsługę zadań realizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu,
 • zapewnianie profesjonalnego i kompleksowego wsparcia informatycznego pracownikom firmy,
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania i utrzymywanie w stałej sprawności infrastruktury IT, a także jej optymalizacja i rozwój,
 • administrowanie serwerami i usługami,
 • automatyzacja procesów, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów w obszarze IT,
 • nadzór nad licencjami i oprogramowaniem, instalacja i parametryzacja wdrażanego oprogramowania,
 • opracowanie oraz realizacja strategii rozwoju firmy w zakresie rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych,
 • szkolenie użytkowników programów IT, odpowiadanie na różnego rodzaju zapytania,dbanie o bezpieczeństwo firmowych danych,
 • dbanie o bezpieczeństwo firmowych danych.

Wymagania niezbędne:

 • wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z językiem programowania PHP (w podejściu obiektowym i strukturalnym),
 • znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) oraz języka SQL,
 • znajomość technologii internetowych HTML, CSS, JavaScript oraz umiejętność pracy z frameworkiem Bootstrap,
 • znajomość REST API,
 • znajomość systemu kontroli wersji (Git),
 • doświadczenie w administracji serwerem IIS,
 • doświadczenie w pracy z SQL Server Reporting Services,
 • szeroko pojęta znajomość aplikacji usługi Microsoft 365,
 • znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Microsoft,
 • znajomość sieci LAN i WAN,
 • biegła znajomość pakietu biurowego MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 lipca 2020 roku na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu z oznaczonym numerem ogłoszenia KS/111/12/2020.

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Izabela Kamińska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/09/18 13:13