# # # # A A A

STARSZY(A) KSIĘGOWY(A) W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM KD/112/5/2018

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: Starszy(a) księgowy(a) w Dziale Finansowo-Księgowym WFOŚiGW w Poznaniu, ogłoszenie Nr KD/112/5/2018 – zatrudniona została Pani Pałka Ewa, zamieszkała w Poznaniu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Komisja rekrutacyjna uznała, iż Pani Ewa Pałka, posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wysoko oceniła jej predyspozycje do wykonywania obowiązków na stanowisku Starszej księgowej w Dziale Finansowo-Księgowym WFOŚiGW w Poznaniu.

 


 

Lista kandydatów na stanowisko:

 Starszy(a) księgowy(a) w Dziale Finansowo-Księgowym  KD/112/5/2018

 

Lp. Nazwisko i imię, miejsce zamieszkania
1 Kaźmierska Ewa, Poznań
2 Pałka Ewa, Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

Starszy(a) księgowy(a) w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Główne zadania:

Dekretacja i księgowanie w programie finansowo-księgowym: wyciągów bankowych z rachunku podstawowego i rachunków pozostałych, faktur,  dokumentów wewnętrznych, dokumentów OT, LT, NST; weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów, weryfikacja list wynagrodzeń oraz świadczeń z tytułu choroby itp., wystawianie poleceń księgowania, not księgowych; prowadzenie rejestru pozostałych not księgowych, sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C, współudział w sporządzaniu sprawozdań i zestawień, pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność, analiza kont syntetycznych i analitycznych.

 

Wykształcenie: wyższe

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • umiejętność obsługi programu Excel i Word w stopniu bardzo dobrym.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończenie kursu dla księgowych,
 • ukończenie kursu dla specjalistów z zakresu płac,
 • doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń,
 • doświadczenie w rozliczaniu pomocy technicznej z programów ze środków europejskich,
 • doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach udzielających pomocy finansowej
  w postaci np. dotacji, pożyczek lub dopłat.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i List motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 września 2018 roku na adres:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

 

za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Biura WFOŚiGW z oznaczonym numerem ogłoszenia KD/112/5/2018.

 

Dodatkowe informacje:

– Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane,

– Kontaktować będziemy się tylko z Kandydatami spełniającymi wymagania formalne,

– Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania,

– Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie,

– Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.

Powrót >>

Lista plików do pobrania

załącznik nr 1 POBIERZ docx 0,02Mb

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/01/07 9:18