Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Inspektor / Starszy inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć KS.111.6.2024.AME

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor / Starszy inspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć

(4 osoby – umowa na czas określony na czas realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

 

Główne zadania:

 • Kontrola przedsięwzięć w miejscu ich realizacji w ramach umów/wniosków realizowanych lub obsługiwanych przez Fundusz.
 • Sporządzanie informacji pokontrolnych oraz formułowanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych.
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentów w zakresie działalności NFOŚiGW
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie działalności stanowiska,
 • Opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych stanowisku.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenieśrednie.
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego lub realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska – dotyczy stanowiska Starszego inspektora
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, audytów energetycznych, budownictwa, energetyki, zamówień publicznych oraz finansów publicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Czynne prawo jazdy kategorii B.
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych lub przyrodniczych (tytuł zawodowy magistra lub inżyniera lub magistra inżyniera)
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania w rozumieniu Prawa budowlanego.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie opracowywania audytów energetycznych lub świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 czerwca 2024 roku

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.6.2024.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
24.05.2024 14:56 Justyna Zwolińska ---