# # # A A A

Zamówienia Publiczne

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15 A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji postępowań o udzielenia zamówień;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa;

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzania postępowań o udzielenia zamówień;

6. posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o udzielenia zamówień oraz czas wskazany w przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji archiwalnej.


 

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2018/09/24 12:59