# # # # A A A

Zakończone – Usługa dot. wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z dostarczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

Znak sprawy: 2200/13/2019

Poznań 20.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poznań 08.02.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługę dot. wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z dostarczeniem wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Wasilewska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/02/28 14:50