# # # # A A A

Zakup wraz z dostawą projektora multimedialnego i wskaźnika elektronicznego do siedziby WFOŚIGW w Poznaniu- Zakończone

Znak sprawy: 2200/105/2016

Poznań, 27.01.2017 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik poniżej)

Poznań, 18.01.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą  projektora multimedialnego i wskaźnika elektronicznego do siedziby WFOŚiGW w Poznaniu.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 14:29