# # # # A A A

zakończone-świadczenie usług dotyczących oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez 3 osoby dla WFOŚiGW w Poznaniu.

Znak sprawy: 261/114/2020

Poznań 04.01.2021 r.

Informacja o wyborze ofert

Poznań 17.12.2020 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o zmianie w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2.
Zapis otrzymuje brzmienie:
Otrzymane punkty za dokonaną ocenę testu:
1) 0-10 pkt niezakwalifikowany do dalszej oceny ofert w postępowaniu,
2) 11-20 zakwalifikowany do dalszej oceny ofert w postępowaniu, gdzie:
• 11-13 pkt z testu – to 10 pkt w ocenie oferty
• 14-16 pkt z testu – to 20 pkt w ocenie oferty
• 17-19 pkt z testu – to 30 pkt w ocenie oferty
• 20 pkt z testu – to 40 pkt w ocenie oferty

Poznań 15.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach procedury przetargu otwartego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dotyczących oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez 3 osoby dla WFOŚiGW w Poznaniu

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2021/01/07 14:00