# # # # A A A

zakończone-OGŁOSZENIE O POWTÓRNYM ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Znak sprawy 261/74/2020

Poznań 23.09.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że  zamówienie na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” przeprowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  zostało udzielone

 Poczcie Polskiej S.A. 
ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Wynik postępowania

Pytanie i odpowiedź

Poznań 28.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O POWTÓRNYM ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn.:
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W związku z informacją umieszczoną na stronie www.wfosgw.poznan.pl o wstrzymaniu do odwołania obsługi bezpośredniej klientów WFOŚiGW w Poznaniu, osoby chcące złożyć oferty osobiście proszone są o kontakt z panią Izabelą Kamińską, tel. 61 845 62 75, kom. 666 098 011.
Otwarcie ofert będzie odbywać się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Piotrowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/09/29 10:48