# # # # A A A

zakończone-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

Znak sprawy: 261/55/2020

Poznań, 12.08.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że zamówienie na „Dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” przeprowadzone zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  zostało udzielone:

Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 

Poznań 27.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poznań 22.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Poznań 13.07.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
W związku z informacją umieszczoną na stronie www.wfosgw.poznan.pl o wstrzymaniu do odwołania obsługi bezpośredniej klientów WFOŚiGW w Poznaniu, osoby chcące złożyć oferty osobiście proszone są o kontakt z panią Karoliną Iwańską, tel. 61 845 62 09, kom. 604 47 16 47.
Otwarcie ofert będzie odbywać się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Izabela Kamińska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/08/14 14:14