# # # # A A A

zakończone-Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż oraz instalację komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nr sprawy 261/91/2020

Poznań, 26.11.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że zamówienie na „Dostawę, montaż oraz instalację sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” przeprowadzone zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  zostało udzielone:

Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

 

Poznań 12.11.2020 r.

Informacja o wyborze oferty

 

Poznań 02.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Poznań, 26.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa, montaż oraz instalacja komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 602203-N-2020 z dnia 2020-10-26 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24e11796-a5f8-449c-84c4-48dfb3214f1e

W związku z informacją umieszczoną na stronie www.wfosgw.poznan.pl o wstrzymaniu do odwołania obsługi bezpośredniej klientów WFOŚiGW w Poznaniu, osoby chcące złożyć oferty osobiście proszone są o kontakt z panią Karoliną Iwańską, tel. 61 845 62 09.
Otwarcie ofert będzie odbywać się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/12/15 10:24