# # # # A A A

zakończone-Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż oraz instalację komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nr sprawy 261/62/2020

Poznań, 25.08.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że zamówienie na „Dostawę, montaż oraz instalację komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” przeprowadzone zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  zostało udzielone:

Hardsoft-Telekom Jarosłam Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

 

Poznań 04.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poznań 28.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Poznań 27.07.2020 r.

Pytanie i odpowiedź

 

Poznań 22.07.2020 r.

Pytanie i odpowiedź

 

Poznań 20.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa, montaż oraz instalacja komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

W związku z informacją umieszczoną na stronie www.wfosgw.poznan.pl o wstrzymaniu do odwołania obsługi bezpośredniej klientów WFOŚiGW w Poznaniu, osoby chcące złożyć oferty osobiście proszone są o kontakt z panią Karoliną Iwańską, tel. 61 845 62 09.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/09/23 12:18