# # # A A A

zakończone-Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż oraz instalację sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nr sprawy 261/24/2020

Poznań 24.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poznań 16.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Poznań 12.03.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia

W związku z informacją umieszczoną na stronie www.wfosgw.poznan.pl o wstrzymaniu do odwołania obsługi bezpośredniej klientów WFOŚiGW w Poznaniu, osoby chcące złożyć oferty osobiście proszone są o kontakt z panią Karoliną Iwańską, tel. 61 845 62 09.
 

Poznań 06.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa, montaż oraz instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/04/14 9:28