# # # # A A A

Zakończone – Usługa społeczna – Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych

Znak sprawy 251/4/2018

Poznań, 11.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w  Części II-  Subregion Leszno

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że  zamówienie na „Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych” przeprowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )  zostało udzielone:

Centrum Konferencji i Rekreacji „Akwawit” sp. z o.o. , ul. Św. Józefa 5, 64-100 Leszno

Informacja o udzieleniu zamówienia w  Części III-  Subregion Piła

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że  zamówienie na „Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych” przeprowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )  zostało udzielone:

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”, Plac Powstańców Warszawy 2,
00-030 Warszawa; Odział Piła Al. Piastów 15, 64-920 Piła

Poznań, 04.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w  Części IV-  Subregion Kalisz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że  zamówienie na „Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych” przeprowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )  zostało udzielone:

Artur Owczarek – Piotr Bryński s.c. Hotel Europa, Al. Wolności 5, 62-800 Kalisz

Poznań 29.11.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia w  Części I –  Subregion Poznań

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że  zamówienie na „Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych” przeprowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )  zostało udzielone:

„Posbau” Spółka Akcyjna – Budownictwo Uprzemysłowione, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań  

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia w Części V –  Subregion Konin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że w Części V –  Subregion Konin nieudzielono zamówienia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Poznań 20.11.2018 r.

Wynik

Poznań 07.11.2018 r.

 

pytanie_odpowiedz

Poznań 31.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
na zadanie pn.:

 

 Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz świadczenie usługi gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych

 

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Wasilewska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 14:17