# # # # A A A

zakończone-przetarg nieograniczony na: dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nr sprawy 251/2/2019

 

Poznań 23.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Poznań 19.08.2019 r.

Informacje z otwarcia ofert

 

Poznań 12.08.2019 r.

pytanie_odpowiedź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 14:16