# # # A A A

Przetarg nieograniczony na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby remontu siedziby WFOŚiGW w Poznaniu

Nr sprawy 261/103/2020

Poznań 23.11.2020 r.

INFORMACJA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 27.11.2020 r. do godz. 11.00

Pytania i odpowiedzi

Poznań 16.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby remontu siedziby WFOŚiGW w Poznaniu

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610890-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

W związku z informacją umieszczoną na stronie www.wfosgw.poznan.pl o wstrzymaniu do odwołania obsługi bezpośredniej klientów WFOŚiGW w Poznaniu, osoby chcące złożyć oferty osobiście proszone są o kontakt z panią Karoliną Iwańską, tel. 61 845 62 09.
Otwarcie ofert będzie odbywać się przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/11/23 15:53