# # # # A A A

Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych WFOŚiGW w Poznaniu za lata 2018-2021 oraz sporządzenie z każdego badania sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za lata 2018-2021 oraz sporządzenie z każdego badania sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Celem powyższego rozeznania cenowego jest oszacowanie wartości zamówienia.

Rozeznanie cenowe ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 15:04