# # # # A A A

Zakończone-Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie 3 projektów koncepcyjnych wraz z wizualizacjami stoiska oraz na podstawie zaakceptowanej wizualizacji wykonanie projektu graficznego, projektu technicznego i kosztorysu oraz wykonanie, nadzór autorski nad budową stoiska i jego funkcjonowaniem i wyposażeniem podczas targów GreenPower 2019 odbywających się w Poznaniu w dniach 7-9.05.2019 r.

Przedmiotem rozeznania cenowego jest przygotowanie 3 projektów koncepcyjnych wraz z wizualizacjami stoiska oraz na podstawie zaakceptowanej wizualizacji wykonanie projektu graficznego, projektu technicznego (obejmującego między innymi rozmieszczenie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej) i kosztorysu oraz wykonanie (montaż i demontaż), nadzór autorski nad budową stoiska i jego funkcjonowaniem i wyposażeniem podczas targów GreenPower 2019 odbywających się w Poznaniu w dniach
7-9.05.2019 r.

Celem powyższego rozeznania cenowego jest oszacowanie wartości zamówienia.

Rozeznanie cenowe ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.

Wypełniony przez Wykonawcę Formularz, należy przesłać na adres poczty elektronicznej slawomir.rajkowski@wfosgw.poznan.pl w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 12.00

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 15:01