# # # # A A A

Zakończone – Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi informatycznej wspierającej WFOŚiGW w Poznaniu

Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usługi informatycznej wspierającej WFOŚiGW w Poznaniu.

Celem powyższego rozeznania cenowego jest oszacowanie wartości zamówienia.

Rozeznanie cenowe ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.

Wypełniony przez Wykonawcę Formularz, należy przesłać na adres poczty elektronicznej marek.figaniak@wfosgw.poznan.pl w terminie do dnia 18.01.2019 r.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Karolina Iwańska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 15:07