# # # # A A A

Zakończono – szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usługi przygotowania wzorów graficznych, wykonania i dostarczenia artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Poznaniu

Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usługi przygotowania wzorów graficznych, wykonania i dostarczenia artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Poznaniu.

Celem powyższego rozeznania cenowego jest oszacowanie wartości zamówienia.

Rozeznanie cenowe ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.

Wypełniony przez Wykonawcę Formularz Wyceny, należy przesłać na adres poczty elektronicznej marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl w terminie do dnia 21.05.2019 r.

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marta Jankowska

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 15:02