# # # # A A A

zakończone-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny szacunkowej dot. organizacji spotkania podsumowującego działalność WFOŚiGW w Poznaniu za 2019 rok wraz z przygotowaniem poczęstunku w dniu 19 grudnia 2019 r. w godz. 15.30-19.00 dla 85 osób – poza siedzibą WFOŚiGW w Poznaniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwraca się z prośbą o przesłanie wyceny szacunkowej dot. organizacji spotkania podsumowującego działalność WFOŚiGW w Poznaniu za 2019 rok wraz z przygotowaniem poczęstunku w dniu 19 grudnia 2019 r. w godz. 15.30-19.00 dla 85 osób – poza siedzibą WFOŚiGW w Poznaniu

Szczegółowy opis przedmiotu wyceny – zał.nr 1

Formularz wyceny – zał. nr 2

Zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron.

Prosimy o przesłanie wyceny szacunkowej w terminie do 20 listopada 2019 r. (środa ) do godz. 12.00.

e-mail: urszula.chlystun@wfosgw.poznan.pl

 

 

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Urszula Chłystun

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2020/03/04 15:10