# # # # A A A

Platforma zakupowa

W celu zapoznania się z prowadzonymi przez WFOŚiGW w Poznaniu postępowaniami dotyczącymi zamówień publicznych proszę o skorzystanie z poniższego linka:

PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Karolina Iwańska 2021/01/07 14:03