Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Struktura organizacyjna

Status i forma prawna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu posiada osobowość prawną z mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.).

Od dnia 01.01.2010 r. jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18 ).
Udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Struktura organizacyjna WFOŚiGW w Poznaniu na 2023 rokpdf0.28 MBPobierz
Struktura organizacyjna WFOŚiGW w Poznaniu 2022 rokpdf0.13 MBPobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r.pdf2.14 MBPobierz
Struktura organizacyjna WFOŚiGW w Poznaniupdf0.04 MBPobierz
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017pdf0.27 MBPobierz
Data Autor Zmiana
30.08.2023 11:56 Justyna Zwolińska ---
24.03.2022 14:47 Karolina Iwańska ---
08.12.2021 10:58 mjankowska ---
06.10.2021 16:02 Administrator ---