# # # A A A

Władze Funduszu

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

Aleksandra Plucińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Szalczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dariusz Szymczak – wyznaczony przez wojewodę wielkopolskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

 


 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu

Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu

Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu

 

Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2019/02/27 12:43