Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Instrukcja korzystania z BIP

Niniejszy Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: https://bip.wfosgw.poznan.pl.

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijalne podmenu.

Wybór interesującej informacji jest dokonywany, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie „przycisku” opisującego daną informację.

Na stronach w lewym górnym rogu znajduje się logo WFOŚiGW w Poznaniu umożliwiające połączenie się ze główną stroną internetową WFOŚiGW w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).
Na stronach w prawym górnym rogu znajduje się również przycisk ekranowy umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP (www.bip.gov.pl).

Każda informacja, która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, która jest odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji,
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP,
  • zaakceptowanie treści informacji,
  • ostatnią zmianę treści informacji.

Dla ułatwienia nawigacji po menu istnieje możliwość wyświetlenia mapy serwisu oraz zapoznania się z najczęściej odwiedzanymi podstronami.

Biuletyn posiada wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Istnieje także rejestr wszystkich zmian treści informacji ze wskazaniem daty od której te zmiany obowiązują oraz osób, które dokonały tych zmian.

Data Autor Zmiana
17.11.2021 18:30 Administrator ---
06.10.2021 16:13 Administrator ---