Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze KS.111.11.2023.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze, ogłoszenie Nr KS.111.11.2023.AME zatrudniono:

– p. Ligię Sypniewską

Uzasadnienie

Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze

nr referencyjny KS.111.11.2023.AME

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Przybylska Justyna Poznań
2 Sikorska Hanna Chludowo
3 Gruszka Magdalena Poznań
4 Mieczkowska Alicja Poznań
5 Frankowska Justyna Dąbrówka
6 Majewska Magdalena Poznań
7 Pękarski Adam Piotr Poznań
8 Pietryga Grzegorz Poznań
9 Jankowska Natalia Trzemeszno
10 Dera Sandra Poznań
11 Szymczyk Klaudia Kamionki
12 Sypniewska Ligia Kazimierz Biskupi
13 Chmielewski Łukasz Poznań
14 Taczała Anna Rokietnica
15 Rajewska Magdalena Kostrzyn

 


 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Programu Czyste Powietrze

(umowa na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 

Główne zadania:

 • Udzielanie zainteresowanym osobom oraz podmiotom informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • Przygotowanie korespondencji wychodzącej w formie elektronicznej i papierowej
 • Pomoc wnioskodawcom w wypełnianiu wniosków i korekt
 • Analiza dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki
 • Znajomość Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz innych programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, w szczególności MS Excel
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Doskonała organizacja pracy
 • Radzenie sobie w pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 13 października 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.11.2023.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
29.01.2024 14:35 Justyna Zwolińska ---
08.01.2024 7:42 Justyna Zwolińska ---
08.01.2024 7:42 Justyna Zwolińska ---
24.10.2023 9:38 Karolina Iwańska ---
24.10.2023 9:37 Karolina Iwańska ---
28.09.2023 16:17 Justyna Zwolińska ---