# # # # A A A

Dostęp do informacji publicznej

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Poznaniu powinny wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby WFOŚiGW w Poznaniu.

W zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązują następujące zasady:

  • decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu. W przypadku zapytań dotyczących wykazu spraw oraz stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić kierownik działu odpowiedzialnego za daną sprawę,
  • WFOŚiGW w Poznaniu udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi,
  • w przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Poznaniu udzieli informacji dopiero po pokryciu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji.
Powrót >>

Osoba odpowiedzialna

wytworzenie informacji:
Marek Figaniak

ostatnia zmiana treści wiadomości:
Marta Jankowska 2021/06/18 10:13