Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Dostęp do informacji publicznej

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Poznaniu powinny wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie przekazać go osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby WFOŚiGW w Poznaniu.

W zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązują następujące zasady:

  • decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu. W przypadku zapytań dotyczących wykazu spraw oraz stanu załatwianych spraw, stosownej informacji może również udzielić kierownik działu odpowiedzialnego za daną sprawę,
  • WFOŚiGW w Poznaniu udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi,
  • w przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Poznaniu udzieli informacji dopiero po pokryciu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji.
Pliki do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejdoc0.04 MBPobierz
Data Autor Zmiana
17.11.2021 18:19 Administrator ---