Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Asystent / Asystentka Zarządu (Starszy Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego) KS.111.5.2024.AME

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Asystent / Asystentka Zarządu

(Starszy Inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego)

1 osoba – 1 etat

Główne zadania:

 • wspomaganie Zarządu w wykonywaniu obowiązków,
 • administrowanie biurem Zarządu,
 • organizacja podróży służbowych Zarządu, spotkań wewnętrznych, zewnętrznych,
 • koordynowanie obiegu dokumentacji i zapewnienie właściwego przepływu informacji,
 • prowadzenie kalendarza spotkań i planowanie czasu pracy Członków Zarządu,
 • profesjonalne reprezentowanie biura i dbanie o dobry wizerunek jednostki,
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań Działu,
 • pomoc w obsłudze kancelaryjnej Funduszu,
 • przygotowanie i redagowanie pism.

Wymagania niezbędne:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, preferowane na podobnym stanowisku administracyjnym,
 • wykształcenie średnie,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi,
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • dokładność i dbałość o szczegóły,
 • zdolności analityczne,
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, stażu pracy,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 2 kwietnia 2024 roku

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 1. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.5.2024.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
12.03.2024 8:08 Karolina Piotrowska ---