Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Deklaracja dostępności

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze jest w WFOŚiGW w Poznaniu niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach pracowników Biura WFOŚiGW w Poznaniu, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk, przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile znajduje się ona w gronie pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie innej osoby spośród najlepszych kandydatów i kandydatek wyłonionych przez komisję. W przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu ma kolejna osoba z niepełnosprawnością.

Data Autor Zmiana
30.12.2022 14:27 Justyna Zwolińska ---