Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KS.111.9.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Inspektor Ochrony Danych (specjalista na jednoosobowym stanowisku ds. ochrony danych osobowych (IOD) ¼ etatu), ogłoszenie Nr KS.111.9.2022.AME – zatrudniona została p. Aleksandra Zwolińska-Mańczak, miejsce zamieszkania Siekierki Wielkie.

Uzasadnienie

Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów, posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Inspektor Ochrony Danych

nr referencyjny KS.111.9.2022.AME

 

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Walczak Katarzyna Poznań
2 Sobczak Marcin Sława
3 Zwolińska-Mańczak Aleksandra Siekierki Wielkie
4 Manowiecki Oskar Poznań

 


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

(specjalista Wieloosobowego stanowiska ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Jakością – ¼ etatu)

 

Główne zadania:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WFOŚiGW w Poznaniu.
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych (rejestrów czynności przetwarzania, rejestrów kategorii czynności, obowiązków informacyjnych).
 • Wspieranie i monitorowanie audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Informowanie Prezesa Zarządu, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk, procedur administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 • Tworzenie i opiniowanie umów w zakresie ochrony danych osobowych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie realizowanych obowiązków.
 • Współpraca z organem nadzorczym.
 • Poszukiwanie rozwiązań i wdrażanie najlepszych praktyk w celu zmniejszenia ryzyka.
 • Nadzór nad nadawaniem uprawnień, realizowany w szczególności poprzez okresowe kontrole dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.
 • Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność oraz pełne zaangażowanie w powierzone zadania.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Wykształcenie wyższe na kierunku ochrony danych osobowych;

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 czerwca 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 1. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.9.2022.AME

 

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
08.08.2022 12:47 Karolina Piotrowska ---
08.08.2022 12:47 Karolina Piotrowska ---
11.07.2022 7:13 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:12 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:11 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:11 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:10 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:10 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:10 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:10 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:09 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:09 Justyna Zwolińska ---
11.07.2022 7:08 Justyna Zwolińska ---
10.06.2022 13:04 mfiganiak ---
10.06.2022 12:08 Karolina Piotrowska ---
10.06.2022 12:07 Karolina Piotrowska ---