Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów KS.111.14.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów, ogłoszenie Nr KS.111.14.2022.AME – zatrudnione zostały:

– p. Młodzikowska Aneta, miejsce zamieszkania Poznań,

– p. Żywicka Urszula, miejsce zamieszkania Poznań.

 

Uzasadnienie

Kandydatki posiadają wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków.

 

 


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów , nr referencyjny KS.111.14.2022.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Burdziuk Wiktor Poznań
2 Czekański Paweł Poznań
3 Ksyta Miłosz Poznań
4 Młodzikowska Aneta Poznań
5 Żywicka Urszula Poznań

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Monitoringu Umów

(5 osób na czas określony – czas realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

 

Główne zadania:

 • prowadzenie monitoringu umów o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zgodności
  z zapisami umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • weryfikacja formalno-rachunkowa i merytoryczna rozliczeń dotyczących pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz,
 • przygotowanie dokumentacji do zmiany umów o udzielenie pomocy finansowej wraz
  z przygotowywaniem aneksów do umów o udzielenie pomocy finansowej,
 • weryfikacja osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych przedsięwzięć finansowanych przez Fundusz,
 • przygotowywanie dokumentacji do wygaszania umów o udzielenie pomocy finansowej wraz
  z archiwizacją dokumentacji,
 • opracowywanie analiz i informacji w zakresie problematyki i zadań przypisanych działowi.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, ochrony środowiska, pomocy publicznej,
 • Znajomość programów finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office (w szczególności Excel),
 • Gotowość podpisania umowy o pracę gwarantującej trwałość zatrudnienia na okres realizacji przez WFOŚiGW w Poznaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 września 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na

ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.14.2022.AME

 

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
29.11.2022 13:59 Justyna Zwolińska ---
09.11.2022 7:27 Justyna Zwolińska ---
09.11.2022 7:27 Justyna Zwolińska ---
10.10.2022 12:58 Justyna Zwolińska ---
10.10.2022 12:57 Justyna Zwolińska ---
13.09.2022 15:53 Justyna Zwolińska ---
13.09.2022 15:52 Justyna Zwolińska ---
13.09.2022 15:52 Justyna Zwolińska ---