Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego KS.111.9.2023.AME

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko Młodszego inspektora Działu Organizacyjno-Administracyjnego, ogłoszenie Nr KS/111/9/2023, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Została podjęta decyzja o unieważnieniu naboru.

 

 


 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego, nr referencyjny KS.111.9.2023.AME

 

Lp. Nazwisko i imię kandydata Miejsce zamieszkania
1 Bukowicz Marta Swarzędz
2 Sadowska Iwona Opalenica
3 Szelejewska Edyta Poznań
4 Bartkowiak Piotr Poznań
5 Flisiak Agnieszka Poznań
6 Mrówczyński Radosław Poznań
7 Rajewska Magdalena Kostrzyn
8 Paluch Gilbert Poznań
9 Zielińska Karolina Poznań

 


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Główne zadania:

 • obsługa sekretariatu Funduszu
 • organizowanie pracy członków Zarządu
 • prowadzenie terminarza i organizacja spotkań
 • organizacja podróży służbowych Zarządu, spotkań wewnętrznych, zewnętrznych
 • pomoc w obsłudze kancelaryjnej Funduszu
 • przygotowanie i redagowanie pism
 • zaopatrywanie biura w niezbędne materiały i sprzęt biurowy oraz dokonywanie innych zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie Funduszu
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań
 • wsparcie w zakresie gospodarki środkami trwałymi i WNiP oraz niskocennym wyposażeniem: PT, OT, MT, LT itp.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office;
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność
 • wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • dokładność i dbałość o szczegóły
 • zdolności analityczne
 • inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 sierpnia 2023 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 1. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega).

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.9.2023.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/
Data Autor Zmiana
06.10.2023 13:14 Justyna Zwolińska ---
06.10.2023 13:09 Justyna Zwolińska ---
06.10.2023 13:09 Justyna Zwolińska ---
19.09.2023 13:59 Justyna Zwolińska ---
11.08.2023 13:03 Karolina Piotrowska ---