Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A- A A+

Młodszy inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym KS.111.4.2022.AME

Informacja o wynikach naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy:

Młodszy inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym, ogłoszenie Nr KS.111.4.2022.AME – nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

Komisja rekrutacyjna nie rekomendowała do zatrudnienia żadnej kandydatki. Nabór na wolne stanowisko pozostaje nierozstrzygnięty.

 


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Młodszy inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym , nr referencyjny KS.111.4.2022.AME

LP. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1 Muszyńska Grażyna Suchy Las
2 Leonarska Lidia Karolina Poznań

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:

Młodszy inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym

Główne zadania:

 • Obsługa pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie naliczania odsetek, monitoringu prawidłowości i terminowości spłat kapitału i oprocentowania;
 • Aktualizacja harmonogramów spłat wypłaconych pożyczek, wprowadzanie danych do systemu komputerowego, kontrola zgodności danych systemowych z zawartą umową;
 • Obsługa Pożyczkobiorców w zakresie udzielania informacji dotyczących bieżącego zadłużenia, przesyłanie informacji o naliczonych odsetkach oraz aktualizacji harmonogramów spłat;
 • Cykliczne przygotowywanie raportów dotyczących prawidłowości i terminowości spłat kapitału i oprocentowania na potrzeby windykacji należności;
 • przygotowywanie wewnętrznych dyspozycji wypłat w ramach realizowanych zadań;
 • Wprowadzanie do systemu finansowo księgowego wyciągów bankowych i innych dowodów księgowych wskazanych przez głównego księgowego;
 • Analiza kont księgowych, sporządzanie i wysyłka potwierdzeń sald;
 • Przygotowanie dokumentów do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie;
 • Znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • Biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe związane z obsługą finansową kredytów;
 • Umiejętność obsługi systemów finansowo księgowych (preferowana znajomość programu Symfonia FiK);
 • Mile widziane wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia, bankowość).

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, dane kontaktowe oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:
  „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zmianami)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 1 czerwca 2022 roku

za pośrednictwem poczty na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,

lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu (Biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, w biurowcu Omega),

z oznaczonym numerem ogłoszenia KS.111.4.2022.AME

Dodatkowe informacje:

 • dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie zawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie spotkania;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.wfosgw.poznan.pl/ oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A.
Data Autor Zmiana
22.06.2022 14:56 Justyna Zwolińska ---
22.06.2022 14:55 Justyna Zwolińska ---
22.06.2022 14:54 Justyna Zwolińska ---
22.06.2022 14:54 Justyna Zwolińska ---
07.06.2022 15:40 Karolina Iwańska ---
07.06.2022 15:36 Karolina Iwańska ---
07.06.2022 15:36 Karolina Iwańska ---
18.05.2022 13:57 Justyna Zwolińska ---
18.05.2022 13:55 Justyna Zwolińska ---
18.05.2022 13:54 Justyna Zwolińska ---